Autor: Iwko J.

ISBN: 978-83-7493-175-5

Liczba stron: 156

,

Modelowanie procesu uplastyczniania tworzyw polimerowych przy wtryskiwaniu

35,00 

Availability: Na stanie

Niniejsza praca ma na celu prezentację dokonań w zakresie modelowania procesu uplastyczniania podczas wtryskiwania tworzyw termoplastycznych na tle aktualnego stanu wiedzy w obszarze symulacji procesów transportu i uplastyczniania ślimakowego.

Kategorie: ,

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele publikacji dotyczących analizy procesu uplastyczniania polimerów podczas wytłaczania, zarówno jednoślimakowego, jak i dwuślimakowego. Pomimo znacznego rozwoju teorii i programów do symulacji wytłaczania, analogiczne postępy w zakresie procesu wtryskiwania są znacznie skromniejsze. Istnieje bardzo niewiele modeli teoretycznych i symulacyjnych opisujących proces uplastyczniania przy wtryskiwaniu mimo, iż etap ten jest niezwykle istotny dla jakości stopionego tworzywa, a tym samym dla jakości wypraski. Główną tego przyczyną jest znacznie bardziej złożona dynamika tego procesu wynikająca z jego periodycznego charakteru. Niniejsza praca ma na celu prezentację dokonań w zakresie modelowania procesu uplastyczniania podczas wtryskiwania tworzyw termoplastycznych na tle aktualnego stanu wiedzy w obszarze symulacji procesów transportu i uplastyczniania ślimakowego.

[…] monografia stanowi znaczący wkład, zarówno naukowy jak i aplikacyjny, w poznanie złożonych zjawisk występujących podczas uplastyczniania tworzyw polimerowych w procesie wtryskiwania. Jej poziom oceniam jako wysoki. […] autor publikacji jest znany i ceniony w środowisku naukowców zajmujących się tworzywami polimerowymi i ich przetwórstwem. Jego wcześniejsze prace były bardzo dobrą podstawą do opracowania recenzowanej monografii.
— z recenzji prof. dr hab. inż. Elżbiety Bociągi

Autor rozprawy podjął się bardzo trudnego zadania, jakim jest całościowy opis uplastyczniania tworzyw polimerowych semikrystalicznych oraz amorficznych w trakcie procesu ich wtryskiwania. Zwraca przy tym uwagę na podstawową trudność, jaką jest ocena charakteru uplastyczniania w trakcie wtryskiwania przebiegającego naprzemiennie w warunkach statycznych oraz dynamicznych, znacznie trudniejszego w opisie, niż analogiczny proces obserwowany w przypadku wytłaczania. […] na pozytywne podkreślenie zasługują studia literaturowe, sposób przedstawienia modelu oraz jego wykorzystania do obliczeń symulacyjnych. Należy także podkreślić, że opracowanie przygotowane przez pana dr. Inż. Jacka Iwko jest jednym z pierwszych, w których podjęto próbę całościowego opisu uplastyczniania w procesie wtryskiwania.
— z recenzji prof. dr. hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego

Waga 0,26 kg
Autor

Iwko J.

ISBN

978-83-7493-175-5

Format

170 × 240

Liczba stron

156

Rok wydania

2021