Autor: Andruszkiewicz A.

ISBN: 978-83-7493-204-2

Liczba stron: 140

, ,

Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa

50,00 

Availability: Na stanie

Przepływy dwufazowe ciekły metal–gaz spotyka się w wielu procesach technologicznych. Przykładowo w procesach pozapiecowej rafinacji stali odgazowanie, oczyszczanie czy uszlachetnianie ciekłego metalu związane jest bezpośrednio z jej  przedmuchiwaniem gazem obojętnym – argonem. Efektywność tego procesu zależy od wymiarów wznoszących się pęcherzy, czasu ich przebywania w ciekłym metalu, prędkości wznoszenia, rozdziału pęcherzy i obszaru ich występowania. Aby osiągnąć właściwe efekty, argon powinien być tak wprowadzany, aby w objętości metalu nie było stref martwych. Znajomość wyżej wymienionych wielkości może pozwolić na kontrolę procesów metalurgicznych czy też ich optymalizację.

Również w energetyce jądrowej znajomość parametrów wznoszącej się fazy gazowej w ciekłym metalu może zostać wykorzystana w badaniach nad bezpieczeństwem pracy reaktorów prędkich (SFR – Sodium-Cooled Fast Reactor), w których chłodziwem jest ciekły sód.

W monografii przedstawiono wyniki badań autora wykorzystujących ultradźwiękową metodę echa w pomiarach parametrów fazy gazowej (począwszy od pojedynczych pęcherzy, przez przepływ łańcuchowy, aż do uzyskania roju pęcherzy) poruszającej się w ciekłym metalu, w polu magnetycznym wytworzonym przez magnesy trwałe o średniej indukcji B = 300 mT. Uzyskane wyniki porównano z tożsamymi, lecz bez udziału pola magnetycznego.

Autor

Andruszkiewicz A.

Rok wydania

2022

ISBN

978-83-7493-204-2

Format

170 × 240 mm

Liczba stron

140