Autor: Burczyk B.

ISBN: 978-83-7493-088-8

Liczba stron: 288

Wydanie: II zaktualizowane i rozszerzone

,

Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw

48,00 

Availability: Na stanie

W książce omówiono wykorzystanie różnych rodzajów biomasy w dwóch kierunkach – jako prekursorów do syntez wielu poszukiwanych na rynku związków chemicznych oraz surowców do produkcji biopaliw. Pod tym kątem opisano: polimery naturalne, cukry proste i dwucukry, tłuszcze roślinne i zwierzęce, glicerynę, monoterpeny i glony. Otrzymywaniu biopaliw drugiej generacji z ligninocelulozy oraz trzeciej generacji z glonów poświęcono najobszerniejszy rozdział.

Prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Burczyk (ur. 1930) jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W macierzystej Uczelni przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. W prowadzonych badaniach zajmował się wybranymi zagadnieniami przemysłowej syntezy organicznej, w tym głównie otrzymywaniem przyjaznych środowisku naturalnemu związków amfifilowych, a spośród nich – surfaktantów. Jest współtwórcą metod syntezy nowych surfaktantów chemodegradowalnych z grupy liniowych i cyklicznych acetali; zajmował się syntezą, oceną właściwości powierzchniowych i podatnością na biodegradacje surfaktantów cukrowych, oksyetylenowanych surfaktantów niejonowych oraz biosurfaktantów z grupy surfaktyn. Jest autorem i współautorem 111 oryginalnych prac badawczych, 46 patentów, a także licznych opracowań monograficznych i przeglądowych, w tym: Biodegradable and Chemodegradable Nonionic Surfactants, w: Encyklopedia of Surface and Colloid Science (M. Dekker, Inc., New York 2002); Novel Saccharide-Based Surfactants, w: Novel Surfactants: Preparation, Applications, and Biodegradability (M. Dekker, Inc., New York 2003); Zielona chemia: zadania, cele, przykłady osiągnięć (Wiad. Chem., 2002, 56, 709); Zielona chemia – zrównoważona chemia: perspektywy rozwoju (Przem. Chem., 2005, 84, 162); Zielona chemia. Zarys (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, wyd. 2, Wrocław 2014); Biorafinerie: ile w nich chemii? (Wiad. Chem., 2009, 63, 739).

W książce omówiono wykorzystanie różnych rodzajów biomasy w dwóch kierunkach – jako prekursorów do syntez wielu poszukiwanych na rynku związków chemicznych oraz surowców do produkcji biopaliw. Pod tym kątem opisano: polimery naturalne, cukry proste i dwucukry, tłuszcze roślinne i zwierzęce, glicerynę, monoterpeny i glony. Otrzymywaniu biopaliw drugiej generacji z ligninocelulozy oraz trzeciej generacji z glonów poświęcono najobszerniejszy rozdział.

Monografia jest adresowana do P.T. Czytelników zainteresowanych tematyką technologii chemicznej, biotechnologii oraz energetyki: studentów wyższych uczelni, pracowników naukowych, kadry inżynierskiej pracującej w różnych sektorach przemysłu, a także do przedstawicieli małego biznesu pragnących inwestować w innowacyjne przedsięwzięcia produkcyjne oparte na powszechnie dostępnych i tanich lokalnych surowcach odnawialnych.

Waga 0,580 kg
Kategoria

Książki

Autor

Burczyk B.

Rok wydania

2019

Liczba stron

288

ISBN

978-83-7493-088-8

Wydanie

II zaktualizowane i rozszerzone

Dział

Chemia. Technologia i inżynieria chemiczna