Autor: Tutaj J., Czaja S.

ISBN: 978-83-7493-241-7

Liczba stron: 314

, , ,

Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej

40,00 

Availability: Na stanie

Z recenzji Prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej (Szkoła Główna Handlowa): „[…] Recenzowane dzieło ma wymiar fundamentalny – i to zarówno w ujęciu historycznym, jaki i w odniesieniu do współczesności. Dzieło to ma bowiem zarówno walory teoretyczne, jak i walory użyteczności praktycznej, w tym w zakresie kreowania i realizacji polityki społeczno-gospodarczej. […] Praca zawiera obszerną dawkę wieloprzekrojowych analiz, wskazujących na złożoność, ewoluowanie i rozwój teorii liberalizmu i jej znaczenia w warunkach występowania rozmaitych sprzeczności, konfliktogennych procesów oraz barier w różnych sferach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, sprzeczności interesów zarówno między państwami, jak i wewnątrz poszczególnych krajów. W tym sensie recenzowana praca ma specjalny, ponadczasowy wymiar, a zarazem wymiar narastającej aktualności analizowanych kwestii”.
Z recenzji Prof. dr hab. Mariana Nogi (Uniwersytet WSB): … „Dokonano omówienia wybranych liberalnych reakcji na idee interwencjonizmu państwowego i etatyzmu, a zatem: monetaryzm, ekonomię podaży i teorię racjonalnych oczekiwań. Interesująco przedstawili tutaj problemy relacji pomiędzy teorią wyboru publicznego i instytucjonalizmem a myślą liberalną. Monografia napisana została na bardzo dobrym poziomie naukowym.”

Waga 0,56 kg
Wymiary 17 × 24 × 1,6 cm
Autor

Tutaj J., Czaja S.

Format

170 × 240 mm

ISBN

978-83-7493-241-7

Liczba stron

314

Rok wydania

2023